Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

Az utolsó idők

Felveszem a kurzust!

Mi történik jelenleg világunkban? Merre haladunk? Mi az emberi történelem következő eseménye? Mi Isten terve a világgal, az emberi nemmel, ellenségünkkel, az Ördöggel, a szentekkel és az istentelenekkel? Hogyan fog mindez végbemenni? Isten Igéjének egyik fő alkotóeleme, a prófécia válaszol ezekre a kérdésekre. A próféciát „előre leírt történelem”-ként definiálhatjuk. Természetesen az események bekövetkeztének ideje előtt csak Isten képes pontosan leírni a történelmet

Dániel és a Jelenések könyve a Biblia két kiemelkedő prófétai írása. Dániel könyve egy látomássorozaton keresztül mutatja be Isten tervének – Isten időrendjének – feltárulását a világ népeivel, különösen Izráellel kapcsolatosan. A Jelenések könyve Isten – az egész teremtett világra vonatkozó – tervének a beteljesülését írja le. Bibliai próféciák nélkül, különösen Jézus Krisztus profetikus kijelentései nélkül nem ismerhetnénk a dolgok végkifejletét.

A tananyag leírása

Az utolsó idők - tanulmány az utolsó idők eseményeire vonatkozó bibliai próféciákról szól. A Dániel és a Jelenések könyvén kívül más ó- és újszövetségi könyvekbőlszármazó igehelyeket is tárgyalunk, ha ezek a szakaszok előmozdítják a bibliai prófáciák jobb megértését. A részek címei az utolsó idők eseményeinek előrehaldására utalnak. A tananyag utolsó részében a bibliai próféciák - az időn túlhaladva - belépnek az örökkévalóságba. A tananyag központi témája Jézus Krisztus visszajövetele. Anyagunknak erkölcsi hangsúlya is van: úgy terveztük, hogy segítse a hallgatót abban, hogy készen legyen Jézus Krisztus visszajövetelére, és másokat is bátorítson az erre való felkszéülésre.

A tananyag célkitűzései

Célunk az, hogy mire befejezed e tananyag tanulmányozását, képes légy

  • 1.  azonosítsd azokat a főbb eseményeket, fogalmakat, időrendet és személyiségeket, amelyekre a Jelenések és a Dániel könyve utal;
  • 2.  ismertesd Jézusnak a hét gyülekezethez szóló üzenetét, és elmagyarázd, hogyan kapcsolódnak azok a helyi gyülekezetekhez, az egyénekhez és a gyülekezet teljes korszakához;
  • 3.  jellemezd az antikrisztust Dániel könyve alapján, és hasonlítsd össze, ill. állítsd ellentétbe ezt a képet a Jelenések könyvének specifikusabb antikrisztus-ábrázolásával;
  • 4.  megmagyarázd, hogyan jövendöli Dániel könyve a pogányok világuralmát, és miként fog ez véget érni a nagy nyomorúság időszakában és a harmagedóni csatában;
  • 5.  leírd azt a büntetést, amellyel a Jel  szerint Isten sújtja az istenteleneket, amikor a trombiták szavára kitöltetik a hét utolsó csapás Isten haragjának poharaiból;
  • 6.  jellemezd az ezeréves birodalmat, és leírd a földi élet ezen időszak alatti sajátosságait;
  • 7.  összehasonlítsd és ellentétbe állítsd a gonoszokra és az igazakra váró, az ezeréves birodalom előtti és utáni eseményeket; továbbá tudnod kell azt is, mi határozza meg az egyes emberek sorsát;
  • 8.  ismertesd az új Jeruzsálemet, és az ottani életet;
  • 9.  helyesen értékeld  a hívők áldott reménységét, és ennek megfelelően tűzd ki célodnak önmagad és mások felkészítését az Úr visszajövetelére!

A tankönyv

Az utolsó idők c. munkatankönyvet használod tankönyvként és útmutatóként egyaránt (amit a kurzus során elérhetővé teszünk). Ezenkívül csak a Bibliára lesz szükséged. Tankönyvünkben a legtöbb bibliaidézet a revideált protestáns új fordításból (Budapest, 1991) származik. Az egyéb verziókra ott utalunk, ahol használjuk őket a szövegben.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék tanulásához szükséges idő  részben attól függ, hogy milyen ismerettel ren­del­kezel az adott témában és milyenek a tanulási képességeid. Az sem mellékes,  hogy mennyire követed az útmutatásokat és fejleszted ki az önálló tanuláshoz szükséges képességeidet.  Dolgozd ki úgy a tanmenetedet és időbeosztásodat, hogy elérhesd azokat a célkitűzéseket, amelyeket a tananyag szerzője és te magad állapítottál meg.

Felveszem a kurzust!