Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

Imádság és dicsőítés

Kipróbálom az ingyenes kurzust!

Ez a könyv olyan tanulmány az ima és imádat témájáról, melyben a hangsúly az ember szükségleteivel és kívánságaival szemben Isten dicsőségének és Isten Országának elsőbbségén van. Ezenkívül kiemeli azt a tényt, hogy az Úr betölti azoknak a hívőknek a szükségeit, akik ezt a sorrendet tiszteletben tartják.

A tanulmány a Mt 6:5–13-ig terjedő igeszakaszon alapszik, de a kulcs vers, amely a központi igazságot is tartalmazza, a Mt 6:33, "...keressétek először az Ő Országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek."

Először is a hívőnek abból a helyzetéből indul ki, hogy ő Isten fia. Mivel fiú, ezért az Atya trónját a bizonyosságnak azzal a tudatával közelítheti meg, hogy imája meghallgatást talál.

Mint Isten családja tagjának, fontosak neki a család érdekei, tiszteletet ad Atyja nevének, királyságának és akaratának mindabban, amit tesz. Imájában is ez a magatartás tükröződik. Miután Atyjának akaratát saját akarata elé helyezte, személyes kéréseit bizalommal tárja fel előtte, tudva, hogy mielőtt kérné, Atyja már tudja, hogy "mindezekre" szüksége van.

Különös hangsúlyt helyezünk az imára és az imádatra a keresztény szolgálattal kapcsolatosan. Olyan módon van megszerkesztve az anyag, hogy miközben elősegíti a személyes szellemi növekedést és épülést, hasznos eszköz Biblia-tanulmányozásra is. Így kétféle célt is szolgál. Egyrészt segédeszköz a saját, egyéni áhítathoz, másrészt segíti Isten Igéjének eredményesebb megértését.

A tananyag célkitűzése

Célunk az, hogy mire befejezed ennek a könyvnek a tanulmányozását, hogy

  • saját magad megtapasztald: Isten a szeretet Ő megismerhető, vágyisk sa veled  való közöségre, és arra, hogy  imádd Őt;
  • Az ima és az imádat által megértsd Isten tervét , aki arra törekszik, hogy helyreállítsa az emberekkel való kapcsolatát és mennyei családjában fiaivá fogadja őket;
  • elmagyarázd, miért kell Iste n imádatásank, Isten Országának, Isten tervének elsőbbséget adni az imában; megváltás bizonyosságának bibliai alapját;
  • Isten akaratának megfelelően imádkozz a  megélhetésedért, a szomszédaiddalé való békés együttélésért, győzelmes életért és a rád törő gonosztól való szabadításért;
  • olyan imádkozási áés imádási szokásokat alakíts ki, amelyek Krsiztsus képére formálnak át, és olyan tanítvánnyá tesznek, aki képes tanítani azokat, akik szintén erre az imádkozó és Istent imádó életmódra törekszenek;
  • meggyőzz másokat arról, hogy Isten létezik, szereti, és meg akarja menteni őket,és jutalmazza azokat, akik mindenke felett Őt imádják.

A tankönyv

A tananyag elvégzéséhez ezen a könyvön kívül csak a Bibliára lesz szükséged. A könyvben szereplő idézetek a Református Sajtóosztály által 1975-ben, Budapesten kiadott újfordítású Bibliából valók. Hasznos lehet, ha más fordításokat is megnézel.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagymértékben függ attól, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, milyen mértékben követed a lecke előírásait és feldolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célokat, amelyeket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amelyeket saját magad állítottál fel!

Kipróbálom az ingyenes kurzust!