Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

A felelős keresztény

Kipróbálom az ingyenes kurzust!


Ez a tananyag három tanulmányi egységből áll. Az első rész a tulajdonjog és a sáfárság gondolatait mutatja be  az erről szóló bibliai tanítással együtt. E rész két leckéjében ezekre a fogalmakra találsz bibliai példákat és magyarázatokat, amelyek segítségedre lesznek a jó sáfárság eszméjének megértésében.

A második rész azzal foglalkozik, hogy milyen összefüggésben van a sáfárság a te személyes értékeiddel — az életeddel, a személyiségeddel, a testeddel, az időddel és a képességeiddel —, illetve megtudhatod az ezekkel kapcsolatos bibliai álláspontot. Mivel életed eme szempontjainak mindegyike valójában Isten által rád bízott érték, tudnod kell, hogyan kamatoztasd és használd ezeket az Ő dicsőségére. A második rész négy leckéje sok gyakorlati ötlettel és javaslattal szolgál majd ennek a felhasználásához.

 Végül a harmadik részben arról tanulhatsz, hogy keresztény sáfárként milyen felelősségek terhelnek életed más területein    pénzed és vagyonod, otthonod, gyülekezeted és közösséged vonatkozásában. E rész négy leckéje megmutatja, hogyan töltheted be felelősségedet életednek ezeken a területein. A leckékből megtudhatod, hogy mit mond erről a Biblia, és megértheted az ezzel kapcsolatos követendő alapelveket. Legyenek segítségedre ezek a leckék az Isten által rád bízott  javak kezelésében és kamatoztatásában, hogy egy napon meghallhasd, amikor ezt mondja neked: "Jól van, jó és hű szolgám! ... Menj be urad ünnepi lakomájára!" (Mt 25:23).

A tananyag célkitűzése

Célunk az, hogy mire befejezed ennek a könyvnek a tanulmányozását, képes légy

  • leírni Isten és a magad szerepét a sáfárságra vonatkozóan;
  • megérteni, hogy neked, mint sáfárnak mi a felelősséged;
  • megtanulni, hogyan teljesítheted a kötelességedet;
  • értékelni annak szükségességét, hjogy adaszánd magadat és javaidat Istennek, és fejleszd adottságaidat az Ő szolgálatára.

A tankönyv

A kurzus José R. Silva Delgado: A felelős keresztény- Tanulmány a sáfárságról című tankönyv alapján készült, amit leckénként elérhetővé teszünk hallgatóinknak. Ezt használod szövegkönyvként és tanulási útmutatóként is. Ezenkívül szükséged lesz egy vagy több modern fordítású Bibliára és egy jegyzetfüzetre is.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagymértékben függ attól, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, milyen mértékben követed a lecke előírásait és feldolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célokat, amelyeket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amelyeket saját magad állítottál fel!

Kipróbálom az ingyenes kurzust!