Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

Új élet Krisztusban

Kipróbálom az ingyenes kurzust!

Egy nagyon fontos témáról fogsz tanulni: a megváltásról. A megváltásba beletartozik mindaz, amit Isten megszerzett számunkra Jézus Krisztus által a Golgotán. Továbbá betölti minden lelki szükségünket. A megváltás magában foglalja a korábban elkövetett bűnök megbocsátását,  a  jelenben  a bűn hatalmából való szabadulást,  és a  jövőre vonatkozóan is védelmet jelent a bűn támadásával szemben (Júd 24).

A megváltás a jövőbe néző várakozás és egyben a jelen örömforrása is. Mégis oly sok keresztény csak na¬gyon keveset vagy semmit sem tud a megváltásról, amely már most örömmel tölti meg életünket. Úgy vélik, hogy ez csak a mennybe jutás eszköze. Látni fogod azonban, hogy az Ige világosan elmondja, hogy akik részesednek a megváltás ajándékában, azok: 1) megvilágosíttatnak, 2) részesednek a Szentlélek ajándékában, 3) megízlelik Isten igéjének javait, és 4) megtapasztalják az eljövendő kor előízét (Zsid 6:4–5). A keresztények tehát már a földön részesülnek a menny határtalan örömének „foglalójában”.

A megváltás hátterének gondos megvizsgálása után meg fogod nézni az eseményeknek azt a láncolatát, amelyben a bűnös először elfordul a bűntől (bűnvallás), és Isten felé fordul (hit), így egy teljes fordulat következik be az életvitelében (megtérés). Kiértékeled az újjászületés eredményét: az új keresztény egy új természetet kap (újjászületés), Isten más megítélésben látja (megigazulás), és új pozíciója lesz Isten családjában (örökbefogadás). Végül pedig megvizsgálod, hogy a hívőnek milyen felelőssége van a lelki növekedésben.  Éretlen keresztény ugyanis nem hoz dicsőséget Krisztusra és üdvözítő hatalmára.  Az ilyen ember nyilvánvalóan azért nem növekszik lelkileg, mert nem táplálkozik megfelelően (1Kor 3:1–3; Zsid 5:11–14).

Látni fogod, hogy a tudatlanság és a közömbösség akadályozza a lelki növekedést és fejlődést. A tudatlanság legyőzhető Isten igéjének az olvasása és a megváltás értékének a megértése által. A közömbösséget azonban csak a Szentlélek munkája tudja megszüntetni az életedben, ha átadod neki magad, s éhezed és szomjazod az igazságot, ami az egészséges lelki étvágy jellemzője.

Miközben megfigyeled azt a munkát, amelyet a Szentlélek végez a keresztények szívében, s amely tökéletesíti lelki életüket, és eljuttatja őket az érettségre, meg fogod ismerni az Ő módszerét és célját. Mindez gazdagítani fogja életedet. Azért imádkozom, hogy a tanfolyam végére jobban értékeld és értsd a megváltást, és eredményesebben tudd továbbadni másoknak.

A tananyag célkitűzése

Célunk az, hogy mire befejezed ennek a könyvnek a tanulmányozását, képes légy

  • elmondani, mi Isten és az ember szerepe a megváltásban;
  • sorrendbe állítani a megváltás lépéseit;
  • elmagyarázni a megváltás bizonyosságának bibliai alapját;
  • különbséget tenni a megváltás bibliai módja, valamint más – nem biblikus – megközelítés között;
  • értékelni Isten szeretetét, kegyelmét és bölcsességét, amely nyilvánvalóvá vált a megváltásban.

A tankönyv

A tanuláshoz csak erre a könyvre – David D. Duncan: Új élet Krisztusban című tankönyvre –  lesz szükséged. Ezt használod szövegkönyvként és tanulási útmutatóként is. Ezenkívül szükséged lesz egy vagy több modern fordítású Bibliára és egy jegyzetfüzetre is.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagymértékben függ attól, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, milyen mértékben követed a lecke előírásait és feldolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célokat, amelyeket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amelyeket saját magad állítottál fel!

Kipróbálom az ingyenes kurzust!