Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

A szolgáló egyház

Felveszem a kurzust!

Ez a tananyag megmutatja majd, hogy Jézus nagy misszióparancsa adta meg a felhatalmazást az egyháznak arra, hogy Isten ügyéért tevékenykedhessen. Az egyház nem maradt magára ennek a munkának az elvégzésében, mert Krisztus elküldte a Szentlelket, hogy a Segítõnk legyen.  Õ az, aki bennünk és általunk dolgozik, hogy véghezvihessük Isten megváltó tervét.

Az egyház szolgálata három cél felé irányul: Isten felé, önmaga felé és a világ felé. Mind a három irányú szolgálat része Isten megváltó tervének. Mi dicsõítjük és imádjuk Istent önmagáért és azért, amit velünk tett. Szolgálunk egymásnak azért a szeretetért és egységért, amely minket Krisztusban összeköt. És szolgálunk a világnak is azzal a szeretettel, amelyet Krisztustól kaptunk, mert elköteleztük magunkat neki – mivel Õ megváltott minket –, és mert nem akarjuk, hogy bárki is elkárhozzon amiatt, hogy nem volt lehetõsége elfogadni Jézus Krisztust.

A tananyag leírása

A szolgáló egyház gyakorlati tanulmány az egyházról, és azokról a férfiakról és nõkrõl akik a szolgálatot valóságosan végzik. Figyelmünk középpontjában a gyülekezet megváltási tervben való részvétele áll, és a hívõnek az az igénye, hogy aktívan kivegye a részét ebbõl a szolgálatból.

Ezt a tananyagot úgy terveztük meg, hogy 1) segítsen megértened, milyen fontos szerepe van a gyülekezetnek Isten megváltási tervében; 2) jobb rálátásod legyen a keresztények szerepére Krisztusnak a gyülekezetre vonatkozó tervében; 3) segítsen meglátnod, hogyan vehetsz részt személyesen Isten akaratának cselekvésében a gyülekezeti szolgálat által.

A tananyag célkitűzései

Célunk az, hogy mire befejezed e tananyag tanulmányozását, képes légy

  • megérteni a gyülekezet jelentõségét Istennek a világra vonatkozó tervében;
  • felismerni a keresztények szerepét Krisztusnak a gyülekezetre vonatkozó tervében;
  • felfedezni a számodra kínálkozó újabb lehetõségeket a gyülekezet szolgálatában;
  • elmagyarázni Isten tervét és Krisztus szolgálatának célját;
  • leírni a gyülekezet szolgálatát Isten, önmaga és a világ felé;
  • helyesen megítélni a szolgálatot mint Isten minden gyermekének a feladatát;
  • megérteni a személyes részvétel fontosságát a gyülekezeti szolgálatban.

A tankönyv

A tanfolyam elvégzéséhez Jesse Miranda: A szolgáló egyház című könyvén kívül ( melyet bejelentkezéskor elérhetővé teszünk)  csak a Bibliára lesz szükséged. A könyvben szereplõ idézetek a Magyar Bibliatanács megbízásából a Református Sajtóosztály által 1975-ben, Budapesten kiadott újfordítású Bibliából valók. Hasznos lehet, ha más fordításokat is megnézel.

A tanuláshoz szükséges idő

Az, hogy mennyi időt igényel egy-egy lecke elvégzése, függ attól is, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, hogy milyen mértékben követed a lecke elõírásait és kidolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célkitűzéseket, amiket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amiket saját magadnak tűztél ki.

Felveszem a kurzust!