Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

A nagykorú keresztény

Felveszem a kurzust!

A kurzus első részében sok példát találunk a növekedésre, melyekből elsősorban Jézus növekedését ismerhetjük meg, de találkozunk más, a természetből vett példákkal is. Később aztán olvashatunk a lelki növekedést segítő és gátló tényezőkről is. A második rész a növekedés folyamatára összpontosítja a figyelmet. Mivel a keresztény nagykorúság elérése egy hosszú folyamat, arra törekedtünk, hogy elkülönítsük a keresztények rövid távú céljait a távlati és nehezebben elérhető céloktól. A tananyag hang­súlyozza, hogy e célok elérésének alapfeltétele az, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel, és hitünket megosszuk másokkal. A harmadik rész a keresztény nagykorúság bizonyítékait tárgyalja. A lelki növekedés is­mertetőjelei: a szolgálat és a krisztusi vonások erősödése a hívő ember jellemében. A zárófejezet arra az átalakulásra irányítja figyelmünket, amely a hívő emberben a Szentlélek munkája nyomán vég­bemegy

E tanulmány fő célja. hogy segítsen a tanulónak abban, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljon, és ugyanakkor bátorítsa őt arra is, hogy másoknak is segítsen ebben.

A tananyag leírása

A nagykorú keresztény című tananyag bevezető tanulmány a hívő ember lelki növekedésével foglalkozó témakörben. Itt a fő hangsúly azon van, hogy milyen szerepet tölt be a keresztény szolgálat végzése a hívő ember növekedésében.

A téma bibliai megközelítése miatt ez a kurzus nemzetközi viszony­latban is megállja a helyét. E tanulmány az Isten Igéjével való szüntelen kapcsolatra tanítja meg a tanulót, mivel a Szentíráson alapszik.

A tananyag felépítése gyakorlatias: megmutatja a tanulónak azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennie, ha egyre inkább Krisztushoz akar hasonlítani a mindennapi keresztény szolgálatban. A nagykorú ker­esztény bibliai illusztrációi és bibliacentrikus leckéi olyan anyaggal látják el a tanulót, amelyet eredményesen használhat fel keresztény szolgálatában.

A tananyag célkitűzései

Célunk az, hogy mire befejezed e tananyag tanulmányozását, képes légy

  •      képes légy másokkal is megismertetni a lelki növekedés útját, és ezt a tudást hasznosítani tudd a saját lelki növekedésedben is;
  •        a lelki érettségedet olyan dolgokban is kamatoztatni tudd, mint a jó és a rossz közötti különbségtétel és a Biblia üzenetének alkalmazása;
  •        el tudd magyarázni: az Istennel való szoros kapcsolat nélkül miért nem növekedhet lelkileg a keresztény ember;
  •       világos legyen előtted: a keresztény nagykorúság nem azonos a teljes tökéletesség elérésével;
  •     világosan lásd a Szentlélek szerepét a keresztény nagykorúság elérésében;
  •        el tudd magyarázni a saját élményeidet, elemezve azt, hogy milyen jelentős szerepe volt az akaratodnak a lelki fejlődésben;
  •        tovább növekedjen lelki érettséged, miközben egyre hasznosabbá válsz a gyülekezeti szolgálatban és mások segítésében.

A tankönyv

A tananyag Rick Howard: A nagykorú keresztény című tankönyvre épül. Szükséged lesz egy vagy több modern fordítású Bibliára és egy jegyzetfüzetre is.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagymértékben függ attól, hogy vannak-e előzetes ismereteid az adott témáról, és attól is, hogy milyen szintű a tanulási készséged, amikor elkezded a tananyag feldolgozását. A ráfordítandó idő a fentieken kívül még attól is függ, hogy mennyire tartod be a tanulással kapcsolatos utasításokat, amelyek azért fontosak, hogy kifejlődjön az egyéni tanuláshoz szükséges alapvető készséged. Úgy tervezd tehát a tanulmányaidat, hogy legyen elegendő időd arra, hogy egyéni céljaid mellett a tananyag szerzője által előírt minden egyes célkitűzést is teljesíteni tudd.

Felveszem a kurzust!