Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

Hitünk sarokkövei

Kipróbálom az ingyenes kurzust!

Az igazság sarokkövei    Tanulmány a bibliai doktrínákról című  bevezető stúdium rendszeres vizsgálata az alapvető bibliai tanításoknak. Főbb témakörei: Isten természete, Isten tettei, az angyalok tevékenysége és képességei, a teremtés, az ember bukása, Isten megváltó terve, a Szentírás eredete, az egyház és Isten végső terve az emberiséggel.

A tananyag gyakorlati alaptanulmány a bibliai oktatásról és annak a hitéletben való alkalmazásáról. A Biblia nagy tételeit sok igei utalással vizsgálja és támasztja alá.

A tananyag célkitűzése

Mire befejezed e tananyag tanulmányozását, törekedj elérni azt, hogy képes légy

-  felsorolni az Istenség tagjainak isteni és személyes jellemzőit;

-  elmondani az ember teremtését, bukását és a megoldást, amelyet Isten készített azért, hogy helyreállítsa a közösséget önmaga és az ember között;

-  elmondani azt, amit tudhatunk a jó és a gonosz angyalokról és tevékenységükről;

-  megmagyarázni a gyülekezet céljait és tevékenységeit, és Isten tervét a gyülekezet örök jövőjéről;

-  hit által útmutatást kérni életed minden területére, valamint a bibliai igazságokra alapozott vezetésre vonatkozóan.

A tankönyv

A kurzus elvégzéséhez ezen az online tananyagon kívül - mely Floyd C. Woodworth, Jr és David D. Ducan: Az igazság sarökkövei című könyvre épül - a Bibliára lesz szükséged. A tananyagban szereplő idézetek a Református Sajtóosztály által 1975-ben, Budapesten kiadott újfordítású Bibliából valók. Hasznos lehet, ha más fordításokat is megnézel.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagymértékben függ attól, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, milyen mértékben követed a lecke előírásait és feldolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célokat, amelyeket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amelyeket saját magad állítottál fel!

Kipróbálom az ingyenes kurzust!