Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

Bővölködő élet

Felveszem a kurzust!

A keresztény jellem úgy formálódik, ahogy a Szentlélek megtermi gyümölcseit a hívő életében. A Lélek gyümölcse, amelyet a Gal 5:22-23-ban találhatunk, a Szentlélek bennünk lakozásának az eredménye. A Gal 5:22-ben a gyümölcs szó egyes számban van, ez az Úr Jézus Krisztus jellemének  egységére, harmóniájára utal, amelyet a gyümölcs kilenc tulajdonságában láthatunk meg.

A lelki újjászületés során a keresztény azonosul Krisztussal. Ahogy Jézus meghalt a bűneinkért, majd dicsőségesen és győzelmesen feltámadt, úgy mi is meghalunk vele, és eltemetjük a keresztnél az óember gonoszságait. Új életünk szentsége Megváltónk jellemét ábrázolja ki.

A Gal 5-ben világos képet kapunk az óember romlottságáról (a „test cselekedetei”, 19-21.v.), és a Krisztusban levő új életről (a „Lélek gyümölcse”, 22-23.v.). Ez az a túláradó élet, amelyet Isten az Ő gyermekei számára eltervezett    a bővölködő élet.

A tananyag leírása

A Bővölködő élet    Tanulmány a keresztény jellemről egy nagyon gyakorlati tananyag a Gal 5 és az ehhez kapcsolódó igeversekből. Kiemeli a keresztény jellemvonások kibontakozását, és azok megnyilvánulását a keresztények kapcsolataiban és szolgálatában. 

Hangsúlyt helyez a bibliai definíciókra és példákra, amint a Lélek gyümölcsének kilenc jellemzőjét taglalja. Gyakorlati alkalmazást is bemutat, amely ezeket a jellemvonásokat az egyéni keresztény életre vonatkoztatja. A tanulmány segítségére lesz a tanulónak, hogy megértse a keresztény élet gyümölcstermésének alapelveit és azt, hogy mennyire fontos a Krisztushoz hasonló jellem kifejlesztése a hatékony keresztény szolgálat, és a Lélekben bővölködő élet érdekében. 

A tanulmány ösztönzi a tanulót az odaszánásra, hogy a keresztény jellemvonások egyre jobban kibontakozhassanak életében, és mindennapos megnyilvánulásaiban is megjelenjenek ezek a tulajdonságok.

A tananyag célkitűzései

Mire befejezed ezt a tananyagot, törekedj elérni azt, hogy képes légy

  •  felsorolni a Lélek gyümölcsének kilenc jellemvonását, és egy-egy igei használaton alapuló definíciót is adni mindegyikhez;
  • elmagyarázni a gyümölcstermés, a krisztusi jellem, a folyamatosan növekedő keresztény jellem és a keresztény szabadság bibliai fogalmait;
  •  elmagyarázni, hogy mit jelent krisztusi magatartást tanúsítani a mindennapi életben, kapcsolatokban;
  •  átültetni a gyakorlatba a keresztény gyümölcstermés elveit, ahogy életedet alárendeled a Szentlélek irányításának.

A tankönyv

Ez a tankönyv, Antonoi Gilberto da Silva: Bővölködő élet című könyve, az egyedüli segédeszköz ehhez a tanfolyamhoz. Ezenkívül egy vagy több modern fordítású Bibliára lesz még szükséged.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagy mértékben függ attól, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, hogy milyen mértékben követed a lecke előírásait és feldolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célkitűzéseket, amelyeket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amelyeket saját magad állítottál fel!

Felveszem a kurzust!