Belépés a távoktatási rendszerbe
Belépés a hallgatói központba

Online Kurzusok

Lelki ajándékok

Felveszem a kurzust!

"A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek " (1Kor 12:1).

A lelki ajándékok nagyon fontosak a Krisztus teste számára. Hasznos dolog tanulni ezekről az ajándékokról, amelyeket Isten az ő gyermekei rendelkezésére bocsátott. Ezek nélkül az ajándékok nélkül a gyülekezet nem életképes, és képtelen előrehaladni.

Nekünk, hívőknek, szükséges, hogy minden lehetséges ismeretet elsajátítsunk a lelki ajándékokra  vonatkozóan. Ismeretünk, tudásunk növekedésével az ajándékok nagyobb teret kapnak életünkben és szolgálatunkban. Nagyobb áldást jelentünk a hívők családja számára, és hatékonyabban tudjuk terjeszteni az evangéliumot.

A tananyag leírása

Ebben a tankönyvben a lelki ajándékok három fő csoportjára hívjuk fel a figyelmet: 1) szolgálati ajándékok, 2) egyéb ajándékok, 3) a Lélek ajándékai.

A szolgálati ajándékok  csoportja azokat az ajándékokat tartalmazza, amelyeket azok a hívők kapnak, akiket Krisztus vezetőknek állít a gyülekezet élére.

Az egyéb ajándékok csoportjában azokkal az ajándékokkal foglalkozunk, amelyek minden hívő rendelkezésére állnak.

Végül a Lélek ajándékai csoportjában arról a kilenc ajándékról fogunk tanulni, amelyeket a Szentlélek osztogat a hívőknek, amint Ő akarja.

A tananyag célkitűzései

Mire befejezed ennek a tankönyvnek a tanulmányozását, meg kell szerezned a képességet arra, hogy

  • meglásd: minden egyes hívő ember fontos a gyülekezetben, mint  akik a lelki ajándékok élő csatornái;
  • megértsd a lelki ajándékok különbözőségének célját és szerepét;
  • felismerd a Szentlélek építő és a gonosz lelkek romboló munkája közötti különbséget;
  • felismerd és értékeld a Krisztus testén belül található lelki ajándékok sokféleségét;
  • világos legyen előtted a természetes, veleszületett adottságok (talentumok) és a lelki ajándékok közötti különbség;
  • felfedezd, megtapasztald és szolgálatodban teret engedj a lelki ajándékok működésének;
  • értékeld a Lélek ajándékait mint a keresztény élet és szolgálat életelemeit;
  • képes légy meghatározni és megoldani a lelki ajándékok működésével kapcsolatos problémákat.

A tankönyv

Ez a tankönyv, Robert L. Brandt: Lelki ajándékok c. könyve az egyedüli segédeszköz ehhez a tanfolyamhoz. Ezenkívül egy vagy több modern fordítású Bibliára lesz még szükséged.

A tanuláshoz szükséges idő

Az egyes leckék elsajátításához szükséges idő nagy mértékben függ attól, hogy milyen alapismereteid vannak az adott témában, és attól is, hogy milyen képességekkel rendelkezel a tanulás terén. Az sem mellékes, hogy milyen mértékben követed a lecke előírásait és feldolgozását, ami viszont szükséges az önálló tanuláshoz. Dolgozd ki úgy az órarendedet, hogy elérhesd azokat a célkitűzéseket, amelyeket a könyv szerzője megadott, és természetesen azokat is, amelyeket saját magad állítottál fel!

Felveszem a kurzust!